AGE:WISE

Across Generations at Eye Level: Ways to Integrate Seniors by Education

Generationsübergreifend auf Augenhöhe: Wege zur Integration von SeniorInnen durch Bildung

Attraverso le Generazioni: Metodi per integrare le Persone della Terza Età con la Formazione

Pomiędzy Pokoleniami Twarzą W Twarz: Integracja Seniorów Przez Edukację

Entre Gerações: Formas de Integrar os Seniores através da Educação

 

 

 

 

WITAMY na stronie projektu Erasmus+ “AGE:WISE”

 

„Uczenie się ze sobą, od siebie i o sobie nawzajem oraz wypełnianie stale rosnącej przepaści między pokoleniem Z a seniorami za pomocą metod uczenia się międzypokoleniowego (IGL)” to główna wizja projektu AGE: WISE.

Międzypokoleniowe uczenie się zwiększa zakres działania wszystkich członków społeczeństwa i pomaga osiągnąć większą integrację społeczną, szacunek i wzajemne poznanie się. Poza promocją IGL, chcemy zmotywować osoby starsze do przyjęcia roli nauczycieli i zapewnić im potrzebne umiejętności autorefleksji i narzędzia trenerskie niezbędne do osiągnięcia tego celu.

W ten sposób staramy się przeciwdziałać szeroko rozpowszechnionemu, niepełnemu obrazowi pokolenia seniorów i zastąpić je obrazem pokolenia bogatego w cenne umiejętności zawodowe i społeczne, z którego młodzi mogą czerpać ogromne korzyści. Otwarty i bezpłatny dostęp do wszystkich rezultatów projektu będzie gwarantowany przez co najmniej 5 lat po zakończeniu działań.

Naszym celem jest umożliwienie jak największej liczbie seniorów wykorzystania ich cennych umiejętności poza życiem zawodowym oraz przyczynienie się do zlikwidowania przepaści między młodymi i starszymi poprzez procesy IGL, co ostatecznie przynosi korzyści całemu społeczeństwu.

WITAMY na stronie projektu Erasmus+ “AGE:WISE”
CELE I WIZJA PROJEKTU

CELE I WIZJA PROJEKTU

1. Wspieranie seniorów w rozpoznawaniu ich osobistych, wartościowych kompetencji i wiedzy, a tym samym przywracanie im pewności siebie poza życiem zawodowym

2. Umożliwianie seniorom przekazania swojej cennej wiedzy młodym ludziom

3. Oferowanie wskazówek dotyczących realizacji projektów w zakresie IGL, które mogą przyczynić się do większej popularności nowych form nauczania

 

Nasi partnerzy